چرا عروسی مجاز نیست؟

[ad_1] ما در مورد ممنوعیت عروسی با برگزار کننده عروسی Sevinj Sultanova صحبت کردیم. میهمان ما می گوید کاخ های عروسی جایی مانند کارخانه است…