دادگاه عالی ایالات متحده ممنوعیت عبادت در محیط داخلی را به حالت تعلیق درآورد تعداد محدودی از افراد مجاز :: رسانه دلسوز خبرگزاری نیوز نیوز ::

[ad_1] ادعای کلیسا در مورد “نقض قانون اساسی” را بپذیرید … 3 از 9 مخالف هستند [워싱턴=AP/뉴시스]ساختمان دادگاه عالی ایالات متحده ، در تاریخ 6…