[ad_1]

                                                                                                      حسامودین آشنا مجرم شناخته شد

طبق گزارشات شفاف، احمد مومنی راد اظهار داشت: روز یکشنبه 19 مرداد 1400 ، شعبه ای از جنایت سیاسی در شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی شقاگی محاکمه شد.

وی افزود: پیشتر به شکایت این متهم به نام حسام الدین آشنا در دو شکایت تحت عنوان نشر اکاذیب و قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات گفت: پس از اعتراض متهم ، دیوان عالی کشور او را به همان شعبه بازگرداند و محاکمه با قرائت قرآن و حضور هیئت منصفه غیر از جلسه قبل آغاز شد.

مومنی راد ادامه داد: پس از سخنرانی رئیس دادگاه ، نماینده دادستان اتهام را توضیح داد و سپس به دلیل عدم حضور متهم ، وکیل وی به طور مفصل از وی دفاع کرد و سپس متهم با 40 دقیقه تاخیر وارد شد و دفاع او مطرح شد

سخنگوی هیئت منصفه به خبرنگاران گفت: پس از پایان محاکمه ، جنایات سیاسی شدت گرفت و پس از پایان هیئت منصفه ، رای گیری انجام شد و نتیجه به دست آمد.

مومنی راد گفت: هیئت منصفه متهم را با اکثریت یک کیفرخواست و دو درخواست تجدیدنظر مجرم دانستند و در عین حال با اکثریت قضاوت متهمان را شایسته تخفیف دانستند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.